هتل های کاظمین

85دلار

به ازای هر نفر به صورت فولبرد

  75دلار

  به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

  2 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین علیهم السلام
   50دلار

   به ازاء هر نفر شب

   7 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین