لیست هتل ها

85دلار

به ازای هر نفر به صورت فولبرد

  50دلار

  75دلار نفر شبی ( فولبرد)

  1 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت اباعبدالله
   30دلار

   47 دلار نفر شبی ( فولبرد)

   8 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
    35دلار

    به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

    7 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
     37دلار
     5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام